Inženýrská činnost  |  STRUKTIS s.r.o.

V rámci inženýrské činnosti zabezpečujeme:

  • potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy popř. autorizovaného inspektora a ostatních účastníků územního a stavebního řízení pro příslušnou stavbu
  • vyřízení žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby a změně stavby před dokončením
  • ohlášení stavby
  • zajištění stavebního povolení
  • oznámení o užívání stavby
  • vydání kolaudačního rozhodnutí.