Construction management  |  STRUKTIS STAV s.r.o.

Pro investora připravíme komplexní subdodavatelský systém dodávek stavby. Při sestavování rozpočtu je využíván tzv. Open Book, který snižuje náklady investora. Zajišťujeme kompletní výběrová řízení dodavatelů na stavbu a koordinujeme jednotlivé procesy výstavby.