Fáze 3: uvedení do provozu

projektový manažer

  • účastnit se případného zkušebního provozu

Fáze 1  >  Fáze 2  >  Fáze 3