Project management a technický dozor investora

Fáze projektu

Práci na stavebních projektech dělíme do tří základních fází s výčtem činností jak projektového manažera,tak technického dozoru: