Fáze 1: příprava projektu

Projektový manažer

 • vytvoření časového plánu projektu, stavby, odhad celkových stavebních nákladů;
 • stanovení možných technických rizik projektu;
 • koordinace procesu projekčních prací v souladu se zadáním a časovým harmonogramem za účelem dodržení časovosti projektu;
 • ve fázi projektování uplatňování principů value engineeringu;
 • koordinace vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení (později tendrové dokumentace a prováděcího projektu) do detailu nutného pro projednávání a získání těchto rozhodnutí a povolení legislativou;
 • organizace a zabezpečení výběrového řízení na dodavatele stavby, dle rozsahu projektu do fáze podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem;
 • zabezpečení přípravy projektu, staveniště pro možné zahájení fáze stavění;
 • vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby;
 • výběrové řízení;
 • zajištění smluvního vztahu se zhotovitelem.

Technický dozor

 • Účastnit se (případně organizovat) předání staveniště zhotoviteli stavby a to v celku nebo po částech.
 • Zkontrolovat, zda zhotovitel stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení přípravných prací a vlastní zhotovení stavby a učinit o tom zápis do SD.

Přejít na další fázi

Fáze 1  >  Fáze 2  >  Fáze 3